Test ve Devreye Alma İşleri

Test ve Devreye Alma İşleri

Test ve devreye alma bir projenin hayata geçirilmesinde son nokta olup tüm ekipmanların enerjilendirme öncesi saha testlerinin prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi, elektriksel cihazların çalışır duruma getirilmesi ve sistemin işletmeye alınmasıdır.

Saha testleri ile başlayan ve enerjilemeye kadar olan bu süreçte, büyük kalibreli primer ve sekonder test cihazlarımız, sertifikalı mühendis ve teknisyenlerimizle hizmet vermekteyiz. İşletmelerinizde, yüksek gerilim anahtarlama elemanları, yüksek gerilim sekonder sistemleri, transformatörler işletme içindeki sorumluluğu için elektrik mühendisi bulundurulması veya dışarıdan hizmet alınması yönetmeliklerimiz gereği mecburidir. Bu sorumluluğun bilinci doğrultusunda bünyemizde oluşturulan ve bu sorumluluk duygusu ile eğitilen personellerimizce düzenli ve periyodik olarak teknolojik cihazlarla fiziki kontrol, topraklama ölçümleri, termal ölçümleri ve bu ölçümlerin raporlanması hizmetleri vermekteyiz.