Telsiz Sistemleri

Telsiz Sistemleri

Telsiz haberleşmesi, elektromanyetik dalgalar yardımıyla ses, resim ve benzeri bilgilerin bir noktadan başka bir noktaya gönderilmesi işlemine yapılan genel tanımdır. Telsiz cihazlarını ve telsiz haberleşme sistemlerini farklı gruplara ayırmak mümkündür. Çalışma frekansları, HF, VHF, UHF olarak sınıflandırılan telsizlerin kullanım alanları başlıca 3 ana başlık altında toplanır. Bunlar kara sahası alanları, hava sahası alanları ve deniz sahası alanlarıdır. Diğer bir sınıflandırma ise el tipi telsizler, araç tipi telsizler ve sabit telsizlerdir. Bu sistemlerin haricinde özel olarak oluşturulan, kapalı devre çalışabilen ve özel kullanım alanlarına göre sistematik değişkenlik gösteren haberleşme sistemleri de bulunmaktadır.

Telsiz sistemleri; telsiz, besleme ünitesi, anten, anten kablosu ve mikrofon gibi temel parçalardan oluşmaktadır. El telsizi sisteminin çalışması için gerekli olan doldurulabilir batarya bloğu, Ni-Cd pillerden oluşur. Telsiz antenleri, cihazın üzerine takılan, bükülebilir ve lastik kaplı helis antendir. Mikrofonları ise yine telsiz üzerinde yer alır.