O.G. Enerji Temini & Dağıtımı

O.G. Enerji Temini & Dağıtımı

Orta gerilim dağıtım çözümleri kapsamında gerilim seviyesi 1kV’dan 52 kV’a kadar olan enerji dağıtım sistemlerinde ihtiyaca uygun çözümler üretmekteyiz. Yeni Trafo tesisi veya güç arttırımı için ilk aşama ihtiyaç olan güçü hesaplayarak trafo gücüne karar verilir. Daha sonra enerji müsade belgesi müracatı yapılmalıdır. Enerji müsade belgesindeki şarta göre orta gerlim projesi çizilir ve onay için yetkili kuruma verilir.

Trafo ve koruma ekipmanlarının kapalı bir alan içinde bulunması gerilim malzemelerinin insan ve canlı temasını engeller. Hava şartlarına bağlı olmadan gerekli kontroller yapılabilir. Hava şartlarına bağlı olarak elektrik kesintileri en az düzeyde olur. Şehir içindeki trafo merkezleri hava hattı ve ayrıca yeraltı kabloları ile dağıtım yapabilme olanağı mevcuttur.