SCADA ve Enerji İzleme Otomasyonu

SCADA ve Enerji İzleme Otomasyonu

Günümüzde enerji tüketimini kontrol altında tutmak zorunlu hale gelmiştir. Enerji otomasyonlarının temel amacı mevcut enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak, riskleri ve kayıpları en aza indirmektir. Enerji otomasyonu ile temel olarak; enerji tüketim noktalarının tespiti sayesinde enerji tasarrufu, enerji maliyetlerinin hesaplanması, enerji devamlılığının sağlanması ve raporlanması, oluşabilecek arızaların zamanında tespiti ve vakit kaybetmeden müdahale etme imkanı sağlanmaktadır.

Otomasyon sistemi ile kontrol altında tutulan ve izlenen bir elektrik dağıtım sisteminin tüketiciye sağladığı en büyük kazanç; mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması, can ve mal güvenliği açısından da riskleri ortadan kaldırmasıdır. Bunun yanında enerji parametreleri sürekli izlenebildiğinden enerji sarfiyatı kontrol edilebilir ve sistemdeki donanımların arıza durumları otomasyon sistemi üzerinden izlendiğinden hızlı müdahale etme imkanı sağlanır.

Kontrol ve kumanda sisteminin kontrolü tüm noktaların izlenebildiği ve kumanda edilebildiği bilgisayardan oluşmaktadır. Bu yazılımın genel ismi SCADA/HMI ( Supervisory Control and Data Acquisition /Human Machine Interface )'dır. Bu program PLC ile sürekli haberleşme içindedir. PLC-SCADA/HMI arasındaki haberleşmedeki tüm veriler, ihtiyaca göre veriler belirlenen sekansta tazelenirler.