Aydınlatma Armatür Tesisatları

Aydınlatma Armatür Tesisatları

Aydınlatma; endüstriyel tesislerde iş güvenliğinin sağlanması, üretim hızının arttırılması, imalat hatalarının düşürülmesi ve işçi sağlığının korunması gibi hususlara direkt olarak etki eden önemli bir unsurdur. Bunların yanında aydınlatma, çalışanları psikolojik olarak da etkilemektedir. Kamaşma, göz yorgunluğu, yetersiz aydınlatma, ışığın titreşmesi (flicker efekti), kontrast farklılıkları gibi sorunlar çalışanların en çok şikayet ettiği çalışma şartı sorunlarının başında gelir. Bu yüzden, endüstriyel tesisler için aydınlatma sistemlerinin çalışma ortamına ve yapılan işin niteliğine göre özel olarak tasarlanmış olması gerekir.

Endüstriyel tesislerde aydınlatma kriterleri “EN 12464-1 Lighting of Workplaces” (Çalışma Alanlarının Aydınlatılması) standartlarında tanımlanmıştır. Elektrik Mühendisleri Odasının yayınlamış olduğu “En Az Aydınlık Düzeyleri Tablosu” da bu standartlara göre hazırlanmıştır. Bu standartlarda tesislerdeki her çalışma ortamına özel olarak olması gereken aydınlık seviyeleri, kamaşma limitleri, homojenlik oranları ve renksel geri verim değerleri belirtilmiştir. Tekniğine ve hacmin işlevine uygun bir aydınlatma düzeni ile, hacmin kolayca algılanabilmesi ve rahat bir çalışma ortamı sağlanabilir. Böylece, kişilerin dikkatinin dağılmaması, daha etkin ve hızlı çalışarak iş veriminin artması, kişilerin isteyerek ve severek çalışabilmeleri ve iş güvenliğinin sağlanması gibi sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca, görme eylemini uzun süre sürdürmekten kaynaklanabilecek, gözde yanma, ağrı, başağrısı vb. rahatsızlıklar önlenebilir.